Geef Zeescouts Rupera een duwtje in de rug!

Beste sympathisant ...

Rupera is een groeiende groep en daar is een hoop varend materiaal voor nodig. Om dit gerief veilig en zeilklaar te krijgen moeten we nog heel wat inspanningen doen. Verven en lakken, de aankoop van motoren en reddingsvesten, het in orde houden van de trailers,... De wil en de vrijwilligers zijn er, en u kan ons helpen met de middelen! Wilt u graag zeescouts Rupera steunen in haar inspanningen? Dat kan door een gift te doen op ons speciaal projectnummer. In ruil ontvangt u van ons een attest fiscale aftrekbaarheid, volg hierbij nauwgezet de volgende stappen: 

  1. Stort een mimimumbedrag van 40 euro op rekeningnr.: BE55 4096 5041 4144 - KREDBEBB
  2. Vermeld duidelijk in de omschrijving 'GIFT FAG 5-424 BOTENPROJECT RUPERA'

Na ontvangst bezorgen wij u het attest. Vragen? Stuur gerust een mailtje naar vschoenaers@hotmail.com